Kwaliteit en keurmerken

KWALITEIT EN KEURMERKEN NOVALINQ

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Novalinq bezit het NRTO-keurmerk en handelt volgens het keurmerk van NRTO. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Novalinq voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. 

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. 

Voor nadere informatie: www.nrto.nl/keurmerk

CRKBO-registratie

Novalinq is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod zonder btw mogen aanbieden.

De audit uitgevoerd in december 2020 ligt in lijn met de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: zorgvuldigheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, betrouwbaarheidsbeginsel en kenbaarheidsbeginsel.

Klachtenprocedure

Om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te waarborgen, hecht Novalinq veel waarde aan een goede klachtenprocedure. Klachten behandelen we  altijd vertrouwelijk. 

Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door Novalinq, dan kun je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, namelijk: Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van De Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken). De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. Novalinq zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen.

Voor nadere informatie: www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/


Alle trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data engineering met Azure en Spark en data visualisatie in PowerBI.