Disclaimer

DISCLAIMER NOVALINQ

Algemeen

Novalinq spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Novalinq is voor eigen rekening en risico. Novalinq sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het bezoek aan deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Novalinq behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Novalinq is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Novalinq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de websites van Novalinq, waaronder we bij Novalinq ook en in ieder geval studenten en leveranciers van Novalinq verstaan. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Novalinq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de aangeboden informatie op de websites van Novalinq, al dan niet aangeboden door derden, waaronder we bij Novalinq ook en in ieder geval studenten en leveranciers van Novalinq verstaan.  Novalinq behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Novalinq.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar websites die buiten het domein van de Novalinq liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Novalinq is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de websites rust een auteursrecht van Novalinq. De inhoud mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming van Novalinq worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@novalinq.nl.

Privacyverklaring 

Novalinq respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die je met jouw bezoek verstrekt  vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die op deze  website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketingdoeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Novalinq zelf worden gebruikt voor marketingdoeleinden . Door deze gegevens op te geven stem je met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie ons volledige Privacyverklaring.

Toegang

Novalinq behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Novalinq de toegang tot de websites monitoren.

Alle trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data engineering met Azure en Spark en data visualisatie in PowerBI.