Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE NOVALINQ

Novalinq hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen. Heb je toch een klacht over de organisatie of de inhoud van ons aanbod, dan staat in dit document beschreven welke procedure Novalinq hanteert voor het behandelen en afhandelen van klachten. 

Een klacht moet uiterlijk 2 maanden na afronding van opleiding, cursus of workshop zijn ingediend. Klachten worden altijd door alle partijen vertrouwelijk behandeld. 

Onder klacht wordt niet verstaan: een klacht over de inhoud of de beoordeling van een toetsing.

Stap 1 

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (docent, medewerker). Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen.

Stap 2 

Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, dien je via een e-mail een klacht in bij de verantwoordelijke opleidingsadviseur. Er wordt binnen 5 werkdagen persoonlijk contact met je opgenomen.

Stap 3

Als bovengenoemde stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, dien je schriftelijk een officiële klacht in bij de klachtencoördinator (e-mail: Herma.Kan@novalinq.nl). 

Vermeld bij het indienen van de klacht: 

1. Naam en adres

2. Telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent en je e-mailadres 

3. De opleiding, cursus of workshop die je volgt (of hebt gevolgd) 

4. Een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken

Binnen 5 werkdagen ontvang je schriftelijk een bevestiging van ontvangst. De klacht wordt inhoudelijk door de klachtencoördinator afgehandeld. De directie van Novalinq wordt op de hoogte gebracht.

We streven naar een snelle afhandeling van de klacht, de behandeling van de klachtenprocedure zal maximaal 4 weken in beslag nemen. Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek is vereist, word je hierover per e-mail geïnformeerd. Hierin staat om welke reden(en) de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald en op welke termijn de klacht wel kan worden afgehandeld.

Stap 4

Indien je niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door Novalinq kan je je wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie: Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen (onderdeel van Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken).

De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. Novalinq zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen.

Meer informatie over de stichting vind je op de website van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen: www.degeschillencommissie.nl. Hier kan je tevens je klacht online indienen.

Alle trainingen en opleidingen

Data Science opleidingen in Python en R voor beginners tot aan expert, data engineering met Azure en Spark en data visualisatie in PowerBI.